บทความที่ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ Saraphi.co ทั้งหมด มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งการเงินที่ถูกกฏหมาย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ประสบปัญหาการเงิน สามารถหาข้อมูลแหล่งการเงิน ไม่ตกเป็นเหยื่อของการกู้เงินนอกระบบ ทั้งนี้ทุกสินเชื่อที่เรานำมาพูดถึง ได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้ว

กระบวนการตรวจสอบข้อมูล

ก่อนที่เราจะเขียนบทความเกี่ยวกับสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่ง เราได้มีการนำชื่อสินเชื่อ หรือบริษัทไปเช็คที่ BOT License Check ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

และระบบตรวจสอบรายชื่อ แอปเงินกู้ ในหน้าต่อไปนี้

ซึ่งก่อนจะกู้เงินกับเจ้าไหนก็ตามไม่ว่าจะออนไลน์หรือที่ใด ๆ ทางเราเองก็แนะนำให้คุณนำชื่อบริษัทมาค้นหาก่อนที่จะทำการกู้เงิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย ว่าได้กู้เงินในระบบ อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

ทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือจากการกู้เงิน แนะนำให้เช็คข้อมูลจากหน้านี้