You are currently viewing ตลาดสินค้า เกษตร คืออะไร

ปัจจุบันเกษตรกรโชคดี เพราะหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้มีการสร้างตลาดสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรที่ตนเองผลิตขึ้นไปวางจำหน่ายโดยตรงได้สู่ลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ตลาดสินค้าเกษตรคือตลาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มคนมากมาย

เนื่องจากในต่างจังหวัดนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนในกรุงเทพมหานคร คนส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก รวมไปถึงทำงานโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ

ดังนั้นรายได้หลักของเกษตรกรนั้นไม่ได้มาจากการทำงานในองค์กรหรือในบริษัท แต่เป็นการทำเกษตรนั่นเอง แต่เกษตรกรในต่างจังหวัดก็ต่างนำผลผลิตไปขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งได้รับผลตอบแทนน้อยมาก เนื่องจากการขายส่งไปยังพ่อค้าคนกลางนั้นแทบจะได้กำไรแบบหารครึ่งเลย เพราะโดนกดราคามากมาย

ดังนั้นตลาดสินค้าเกษตรเป็นวิธีการแก้ปัญหาจากทางภาครัฐ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายสินค้าทางการเกษตรที่ตนผลิตได้ไปยังพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป

แต่เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายได้โดยตรงในตลาดสินค้าเกษตร เป็นการนำสินค้าส่งไปยังมือลูกค้าโดยตรง ทำให้คนในต่างจังหวัดในยุคนี้สามารถมีรายได้มากขึ้นเป็นอีกเท่าตัว เพราะนอกจากจะทำการเกษตรเป็นหลักแล้ว ยังสามารถขายสินค้าด้วยตัวเองได้อีกด้วย

ตลาดสินค้าเกษตรจึงได้รับความนิยมมากๆและกำลังพัฒนาและขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเกษตรกรเห็นลู่ทางที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตลาดสินค้าเกษตรคืออะไร

ตลาดสินค้าเกษตร คือ แหล่งซื้อขายสินค้าที่เกษตรกรสามารถเข้ามาขายสินค้าการเกษตรที่ตัวเองเพาะปลูกขึ้นหรือขายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงและดูแลด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

โดยตลาดสินค้าการเกษตรมีข้อดีคือช่วยให้ผู้ซื้อและเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสามารถส่งต่อสินค้ากันได้โดยตรง ช่วยให้ได้ราคาที่ถูกกว่า เกษตรกรไม่โดนกดราคา สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภาครัฐจึงตั้งใจที่จะขยายตลาดสินค้าเกษตรไปทั่วประเทศให้ทุกจังหวัดมีแหล่งที่เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายได้

โดยตลาดสินค้าเกษตรนั้นจะเปิดให้เกษตรกรมาวางสินค้าเพื่อจำหน่ายได้สัปดาห์ละ 1 ถึง 2 ครั้ง ส่วนเวลาที่เหลือเกษตรกรก็สามารถใช้เวลาที่เหลือเหล่านั้นไปกับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์หรือทำการเกษตรประเภทต่างๆต่อไป ช่วยให้มีเวลาเหลือเฟืออีกด้วย

ความปลอดภัยด้านสินค้าที่วางจำหน่าย

แน่นอนว่าผู้บริโภคหลายคนในยุคนี้ต่างก็เป็นห่วงสุขภาพของตนเองกันเป็นหลัก ดังนั้นการที่จะเลือกซื้อหรือจับจ่ายสินค้า ย่อมต้องคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัวเป็นหลัก ภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านสุขภาพของผู้บริโภค จึงจัดตั้งให้ตลาดสินค้าเกษตรมีศูนย์ตรวจสารพิษจากพืชผลและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ จะต้องไม่มีสารพิษหรือการปนเปื้อนของสารเคมี

การปลูกพืชต้องไม่มีการใช้สารเคมี สามารถทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษก็ได้ แต่ต้องไม่มีการตกค้างของสารพิษเมื่อต้องการนำมาจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตลาดสินค้าการเกษตรมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพมาซื้อผักผลไม้และเนื้อสัตว์จากตลาดแห่งนี้กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะมีราคาถูกแล้วยังไม่มีสารพิษตกค้างอีกด้วย

ราคาพืชผลและเนื้อสัตว์ทางการเกษตร

ด้วยการส่งตรงของสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรงและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่มารับสินค้าไปจำหน่ายต่อ ทำให้ราคาสินค้าการเกษตรที่มีวางจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรนั้นนอกจากจะปลอดสารเคมีและสารพิษต่างๆแล้ว ยังสามารถจำหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยตรงด้วยราคาที่ถูกลงกว่าเดิมอีกด้วย ทำให้ผู้ซื้อนิยมมาซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้กันมากขึ้น เนื่องจากประหยัดเงินในกระเป๋าและได้ของดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ใครบ้างที่สามารถจำหน่ายสินค้าในตลาดสินค้าเกษตร

ผู้ที่สามารถนำสินค้ามาวางขายในตลาดสินค้าเกษตรได้นั้น จะต้องประกอบอาชีพทำการเกษตรและเป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสินค้าเอง ไม่ใช่พ่อค้าคนกลางที่มาขายเพื่อเอากำไรจากเกษตรกรอีกทอด ซึ่งตลาดแห่งนี้มีไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลัก

ดังนั้นการที่ตลาดสินค้าเกษตรเปิดขึ้น จะมาพร้อมกับเกษตรกรตัวจริงที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง เกษตรกรจะได้ทำการตลาดด้วยตัวเอง รวมทั้งเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งด้วยข้อดีตรงนี้เกษตรกรจึงสามารถทำความเข้าใจลูกค้าและหาสินค้ามาวางขายให้กับลูกค้าตรงตามความต้องการสร้างรายได้ที่มากขึ้น

โอกาสของเกษตรกร

ตลาดสินค้าเกษตรนั้น แน่นอนว่าจะทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสที่จะนำสินค้ามาวางขายได้เองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่ต้องถูกกดราคาหรือขาดโอกาสในการนำสินค้ามาจำหน่ายอีกต่อไป

เนื่องจากในอดีตนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถขายสินค้าได้ด้วยตัวเอง ไม่ทราบแหล่งจำหน่ายสินค้าหรือขาดความรู้ในการตลาด ไม่มีเวลาที่จะมานำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตัวเอง แต่ตลาดสินค้าการเกษตรมีให้บริการเพียงอาทิตย์ละ 2 วันเท่านั้น ทำให้เกษตรกรมีเวลาอย่างเหลือเฟือในการเลี้ยงสัตว์และทำเกษตรด้านการปลูกพืชผักผลไม้

จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำสินค้ามาส่งขายให้กับลูกค้าตัวจริง มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ดังนั้นเราในฐานะคนไทยด้วยกัน

เราควรเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านการกดราคาจากหน่วยงานย่อยใดๆที่ไปรับสินค้ามาอีกทอด ทั้งยังสามารถได้รับสินค้าที่ผ่านการตรวจคุณภาพ จึงไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อการบริโภค และยังส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย

SARAPHI.CO

ครบเครื่องเรื่อง บ้าน บ้าน เปลี่ยน การแต่งบ้าน จัดสวน เรื่องเงินทองภายในบ้าน ให้เป็นเรื่อง ง่าย ๆ สำหรับทุกคน เว็บไซต์บล็อกเกอร์เกี่ยวกับบ้านและสวน เริ่มก่อตั้งเดือน กุมภาพันธ์ 2019